icon fileNieuws 

- Met ingang van 3 februari gaan we de alle lessen aanvullen met reddend zwemmen oefeningen.

- Dat betekend dat de lessen uitgebreid worden met oefeningen die betrekking hebben op het reddend zwemmen.

- Bij de afzonderlijke uitleg over de diploma's wordt aangegeven wat dat precies inhoud!

- Op 27 januari is met goed succes voor de laatste maal in oude stijl af gezwommen. Bij het volgend afzwemmen is het de bedoeling dat er voor 2 diploma's wordt afgezwommen. Dus voor diploma C gelijk tijdig voor Junior Reddend zwemmen 1.

- Als direct gevolg daarvan zal er minder vaak worden afgezwommen. Er moet meer oefenstof worden aan geleerd waarvoor we meer tijd nodig hebben! Uitgangspunt wordt 1 x per jaar af te zwemmen in de maand Juni.

- Belangrijk om te weten is! ELKE 1E WOENSDAG VAN DE MAAND IS HET GEKLEED ZWEMMEN.

- Les tijden staan bij de desbetreffende diploma's.