zwemmen_20.jpg

Jeugd Veilig Actief

Tijdens de ALV op 22 november 2017 zijn de aanwezigen geïnformeerd over de kwalificatie Jeugd veilig Actief. Om de kwalificatie Jeugd Veilig Actief te verkrijgen moet de vereniging aan een paar eisen voldoen. De afgelopen periode is er binnen het bestuur gewerkt om te voldoen aan de eisen van deze kwalificatie.

De eisen:

  • Een opgeleide vertrouwenscontactpersoon die bekend is bij ouders en kader.

  • Alle vrijwilligers die met jeugd werken hebben een VOG overhandigd aan het bestuur.

  • omgangsregels zijn vastgelegd voor iedereen en gedragsregels/codes voor vrijwilligers. ( in en om het zwembad)

  • U heeft een werkwijze hoe om te gaan met meldingen/ongewenst gedrag en deelt deze informatie met ouders en andere betrokkenen via uw eigen communicatiekanalen.

  • U bespreekt dit onderwerp minimaal 1x per jaar binnen het bestuur, met vrijwilligers en zeker met alle nieuwe vrijwilligers.

  • Vertrouwenscontactpersoon

Je maakt je ergens zorgen over, er is iets gebeurd waarvan je niet weet of dat normaal is, er wordt gepest of er heeft ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag plaatsgevonden. De vertrouwenscontactpersoon kan in al deze gevallen worden gebeld. Zij biedt eerste opvang bij een melding en zal de melder op het gemak stellen. Vertrouwelijkheid kan worden toegezegd, maar geheimhouding niet. De vertrouwenscontactpersoon heeft doorverwijsfunctie. Zij geeft informatie over de procedures. Er wordt besproken of de melding oplosbaar is binnen de vereniging. En zal eventueel doorverwijzen (Vertrouwenspunt sport, justitie, hulpverlening) De vertrouwenscontactpersoon zal het bestuur inlichten(al dan niet anoniem)

Het bestuur meldt terug aan de vertrouwenscontactpersoon welke actie is ondernomen. En de vertrouwenscontactpersoon houdt het aantal meldingen bij.

Vertrouwenscontactpersoon bij Z&PV IJsselmeer zijn:

Dionne Stiemer: 06-35124001

Barbara Eerenberg: 06-30648032

Bij geen gehoor inspreken van voicemail en achterlaten van naam en nummer.

Er kan ook contact worden opgenomen met Anita Campbell. Zij is vertrouwenscontactpersoon voor leden van alle sportverenigingen in Huizen

Anita Campbell: 06-1822 6887
E-mail: vcp@sportplatformhuizen.nl

 

  • VOG : Verklaring Omtrent Gedrag

Alle vrijwilligers die met jeugd werken hebben een VOG overhandigd aan het bestuur. Aan nieuwe vrijwilligers zal worden gevraagd een VOG te overhandigen. Ook het bestuur heeft een VOG. (verklaring omtrent gedrag)

 

  • omgangsregels en gedragsregels

Bij IJsselmeer zijn de omgangsregels vastgelegd voor iedereen en gedragsregels/codes voor vrijwilligers in het document In en om het zwembad. Op de website is dit te vinden onder verenigingsdocumenten.