HomeOver onsUitschrijven

Opzeggen lidmaatschap

Alle leden van de vereniging (ook de diplomazwemmers) dienen hun lidmaatschap schriftelijk of via mail op te zeggen via de ledenadministratie van hun afdeling.

U dient dit uiterlijk 1 maand van tevoren te doen. Voor Diploma zwemmen en Waterpolo is dat ledenadmin-diploma-waterpolo@ijsselmeerhuizen.nl en voor Wedstrijd-, Trimzwemmen en Triatlon is dat ledenadmin-wedstrijd-trim-triatlon@ijsselmeerhuizen.nl. Zie hiervoor ook onze website.

Het is tevens ook prettig als u van te voren de trainer en/of coördinator doorgeeft dat u of uw kind gaat stoppen. Hij of zij wil graag weten wat de reden van het stoppen is.

Opzegtermijn

De beëindiging van het lidmaatschap onderscheidt zich in twee hoofdgroepen, die elk hun eigen opzegmogelijkheden kennen.

A. Startvergunninghouders KNZB.
Startvergunninghouders van de KNZB hebben 1 mogelijkheid per jaar om op te zeggen, te weten:

  • Beëindiging van het lidmaatschap per 30 juni van enig jaar (=einde van het seizoen), voorwaarde hierbij is dat er vòòr 1 juni van dat jaar schriftelijk opgezegd wordt.


B. Overige leden.
De overige leden hebben 4 beëindigingsmomenten, namelijk:

Opzeg overzicht overige leden   ingaande   opzeggen vóór
Beëindiging van het lidmaatschap IJsselmeer kan alleen schriftelijk per kwartaal. Het niet tijdig of niet op de juiste wijze opzeggen verplicht u tot betaling van de volgende periode alsmede de jaarcontributie / startnummer / licentie* van de KNZB en/of NTB.   1 januari
1 april
1 juli
1 oktober
  1 december
1 maart
1 juni
1 september
KNZB Startvergunning, deze is apart opzegbaar per   1 januari   1 december
NTB Licentie, deze is apart opzegbaar per   1 januari   15 november

*) bij te laat opzeggen ingaande 1 januari van enig jaar

U kunt alleen schriftelijk opzeggen per e-mail of brief bij de LEDENADMINISTRATIE.

Uw opzegging is alleen geldig na schriftelijke of mail bevestiging van de Ledenadministratie. Indien u per brief opzegt dan is de datum van het poststempel bepalend voor de opzegdatum.                                                     

Het niet tijdig of niet op de juiste wijze opzeggen verplicht u tot betaling van de volgende periode alsmede de jaarcontributie* van de KNZB en/of NTB. (*bij te laat opzeggen ingaande 1 januari van enig jaar). Opzegging ontheft u niet van de betalingsplicht voor openstaande posten.

Speciaal voor Diploma zwemmen

Gaat uw kind stoppen met zwemmen, dan moet u dit eveneens langs de normale weg schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie.