HomeOver onsUitschrijven

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap dient schriftelijk of via mail opgezegd te worden. U dient dit uiterlijk 1 maand van tevoren te doen. Voor Swim & Fun en Waterpolo is dat ledenadmin-diploma-waterpolo@ijsselmeerhuizen.nl en voor Wedstrijd-, Trimzwemmen en Triatlon is dat ledenadmin-wedstrijd-trim-triatlon@ijsselmeerhuizen.nl. Zie hiervoor ook onze website.

Het is tevens ook prettig als u van te voren de trainer en/of coördinator doorgeeft dat u of uw kind gaat stoppen. Hij of zij wil graag weten wat de reden van het stoppen is.

Het niet tijdig of niet op de juiste wijze opzeggen verplicht u tot betaling van de volgende periode alsmede de jaarcontributie* van de KNZB en/of NTB. (*bij te laat opzeggen ingaande 1 januari van enig jaar). Opzegging ontheft u niet van de betalingsplicht voor openstaande posten.

Opzegtermijn

De beëindiging van het lidmaatschap onderscheidt zich in twee groepen, die elk hun eigen opzegmogelijkheden kennen.

A. Startvergunninghouders KNZB.
Startvergunninghouders van de KNZB hebben 1 mogelijkheid per jaar om op te zeggen, te weten:

  • Beëindiging van het lidmaatschap per 30 juni van enig jaar (=einde van het seizoen), voorwaarde hierbij is dat er vòòr 1 juni van dat jaar schriftelijk opgezegd wordt.

B. Overige leden.
De overige leden kunnen per kwartaal opzeggen; 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

NTB lidmaatschap is op 1 januari per jaar opzegbaar, denk om het tijdig opzeggen, minimaal 1 maand van te voren.